HOME


구분 접수시작일 접수종료일 정원 신청자/대기자

[수영교실] 생활체육수영교실 A반(접수마감)

기간 : 6. 21.~8. 31.
시간 : 매주 화~금(4회) 10:00~11:00


2022-06-16 10:00:00 2022-06-17 18:00:00 15 15/0

[수영교실] 생활체육수영교실 B반(접수마감)

기간 : 6. 21.~8. 31.
시간 : 화~금(4회) 15:00~16:00


2022-06-16 10:00:00 2022-06-17 18:00:00 15 15/0

63594 제주특별자치도 서귀포시 서홍로 4-26 (서홍동, 걸매축구장내)    |    전화: 064-733-0355    |    팩스: 064-732-0356    |    
서귀포국민체육센터 연락처 739-0363
Copyright (C) 서귀포시체육회. All rights reserved.